Podobieństwa i różnice miedzy rówieśnikami

W ciągu swego życia człowiek przechodzi różne etapy rozwoju, w których zachodzą w nim określone zmiany. Takim znaczącym etapem jest okres dorastania. Rówieśnicy są podobni, ale nie tacy sami. Ich rozwój fizyczny jest niejednakowo szybki. Różnią się wyglądem zewnętrznym. Są wśród nich wyżsi i niżsi, bardziej lub mniej umięśnieni, o różnej wadze i proporcjach ciała. Różni ich również zmieniający się wyraz twarzy. Rówieśnicy różnią się tez swoimi zachowaniami, na przykład jedni zamykają się w sobie, inni wolą dzielić się swoimi przeżyciami z osobami, z którymi się przyjaźnią, są bardziej otwarci na ludzi. Ludzie mają wiele wspólnych cech fizycznych i psychicznych, charakterystycznych dla swego środowiska, w którym żyją oraz wieku. Każdy człowiek jest jednak trochę inny, różni się od swych rówieśników pewnymi cechami. Różnicują się również ich zainteresowania światem zewnętrznym. W czasie wolnym od zajęć szkolnych i domowych jedni czytają, innych bardziej pociąga oglądanie filmu czy gra w piłkę. Daje się zauważyć, ż e do jednych bardziej przemawia obraz, a do innych słowny opis. Rozwój umysłowy widoczny jest w budzących się zainteresowaniach, ale i te są różne.